Dr. Lisa Segnestam,
stručnjakinja za pitanja rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva, SEI