Mirza Hujić,
pomoćnik ministra, koordinator za BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH