Staša Košarac, ministar, član UO, BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH