Током 75. редовне сједнице Владе Брчко дистикта БиХ, одржане 05.10.2022. године, те 79. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ, одржане 02.11.2022. године, одобрен је и усвојен Приједлог Стратегије заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ 2022.-2032., као саставни дио Стратегије околиша Босне и Херцеговине – БиХ ЕSАP. Стратегија је креирана за период од 10 година, те је израђена у склопу пројекта БиХ ЕSАP 2030+, који представља одговарајући одговор Амбасаде Шведске у БиХ на захтјев за помоћ у изради прве Стратегије заштите околиша/животне средине БиХ.

Овај документ обухвата седам тематских области: Управљање водама; Управљање отпадом; Биодиверзитет и заштиту природе; Квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија; Хемијску безвједност и буку; Одрживо управљање ресурсима; као и Управљање животном средином.

За сваку од тематских области, Стратегија заштите животне средине Брчко дистрикта БиХ утврдила је мјере и приоритете с циљем унапређења стања околиша, ублажавања утјецаја климатских промјена и јачања отпорности на исте, боље усаглашености прописа са прописима ЕУ и међународним споразумима у области околиша, ефикасније управљање сектором околиша у БиХ, осигурања бољих јавних услуга у области околиша, а интегрирана су и питања равноправности сполова, друштвене једнакости и сиромаштва. Стратегија нуди и индикативне финансијске оквира за имплементацију мјера.

Прочитајте и чланак о усвајању Стратегије на страници Владе Брчко дистрикта: http://www.vlada.bdcentral.net/Publication/Read/75-sjednica-Vlade