У настојању да обезбиједимо партиципативан и инклузиван приступ изради ЕСАП-а, позивамо све заинтересоване стране које имају знање и искуство повезано са проблемима у области животне средине и њиховим рјешавањем. Партиципативни приступи су широко распрострањена метода у изради стратешких политика у ЕУ и шире.

Стварање услова за учешће великог броја заинтересованих страна повећава изгледе да ће приоритетне мјере које се утврде, у овом случају у ЕСАП-у БиХ, боље одражавати потребе различитих група становништва. То ће, с друге стране, помоћи у обазбјеђивању праведније расподјеле предности остварених развојем и заштитом животне средине. Исто тако ће захваљујући овом приступу, заинтересоване стране преузети одговорност те тиме и бити спремније да дјелују у складу са мјерама и очекиваним исходима дефинисаним у ЕСАП-у.

Погледајте видео у којем је на једноставан начин описана практична вриједност партиципативног приступа као и како се можете укључити у пројекат за израду ЕСАП-а.