U nastojanju da osiguramo participativan i inkluzivan pristup izradi ESAP-a, pozivamo sve zainteresirane strane koje imaju znanje i iskustvo povezano sa problemima u oblasti okoliša i njihovim rješavanjem. Participativni pristupi su široko rasprostranjena metoda u izradi strateških politika u EU i šire.

Stvaranje uslova za učešće velikog broja zainteresiranih strana povećava izglede da će prioritetne mjere koje se utvrde, u ovom slučaju u ESAP-u BiH, bolje odražavati potrebe različitih grupa stanovništva. To će, s druge strane, pomoći u osiguravanju pravednije raspodjele prednosti ostvarenih razvojem i zaštitom okoliša. Isto tako će zahvaljujući ovom pristupu, zainteresirane strane preuzeti odgovornost te time i biti spremniji da djeluju u skladu sa mjerama i očekivanim ishodima definisanim u ESAP-u.

Pogledajte video u kojem je na jednostavan način opisana praktična vrijednost participativnog pristupa kao i kako se možete uključiti u projekat za izradu ESAP-a.