Šta su tehnike inkluzivnog moderiranja?

U Projekat ESAP BiH 2030+ su inkorporirane perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP, eng. Gender Equality, Social Equity and Poverty), kako u okviru samog tima tako i u...