U Projekat ESAP BiH 2030+ su inkorporirane perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP, eng. Gender Equality, Social Equity and Poverty), kako u okviru samog tima tako i u aktivnostima i rezultatima. Usvajanje ovog pristupa je način ispunjavanja cilja da „niko ne bude izostavljen“, što je najvažnije načelo Agende održivog razvoja 2030. Uz to je i praktična strategija usmjerena na bolji kvalitet aktivnosti i ishoda projekta: primjena GESEP perspektiva omogućava bolje razumijevanje situacije na terenu i odnosa ljudi prema okolišu/životnoj sredini.

U ovom video sadržaju, najprije opisujemo način na koji su problemi u oblasti okoliša/životne sredine povezani sa pitanjima rodne ravnopravnosti siromaštva i društvene nejednakosti. Zatim ispitujemo zašto je važno uključivanje različitih perspektiva u proces donošenja odluka u oblasti okoliša i na koji način inkluzivno moderiranje može osigurati zastupljenost i razumijevanje ovih perspektiva.

Uključivanje većeg broja aktera/ki doprinosi donošenju pravednijih, nepristrasnih i održivih rješenja i politika koje odražavaju različitost osoba na koje se odnose. ​

Pogledajte video sadržaj i saznajte više o tome kako proces odlučivanja i izrade politika možete učiniti inkluzivnijim.

Molimo vas da izaberete opciju “Subtitles” (CC) u donjem desnom uglu za pristup titlovima na lokalnom jeziku na latinici. Titlovi na ćirilici uskoro će biti dostupni.

 

Tehnike inkluzivnog moderiranja (PowerPoint slajdovi)