Emina Šunje – o biološkoj raznolikosti kroz prizmu nauke

Emina Šunje je asistent na Prirodno-matematskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju. U ovom videu ona priča o tome zašto je BiH jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, i...