Emina Šunje je asistent na Prirodno-matematskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju.

U ovom videu ona priča o tome zašto je BiH jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, i o tome koje su najveće prijetnje biološkoj raznolikosti u BiH.

U junu i julu 2021, sastali smo se sa više osoba iz BiH koje se u svom svakodnevnom radu bave pitanjima zaštite okoliša. One su podijelile svoje priče i razmišljanja o tome zašto i kako su odlučile raditi za održiviju budućnost.