Vlada FBiH usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022-2032.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 25.08.2022. godine usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša koja je sastavni dio Strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine (BiH) – BiH ESAP. Strategija je kreirana...