Početkom ove godine smo organizovali prvi sastanak Upravnog odbora projekta za izradu ESAP-a 2030+. Sastanak je okupio ministre/-ice i druge više zvaničnike/-ice iz Ministarstva vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distriktaBiH, te iz Ambasade Švedske i Delegacije EU u BiH koji će zajedno činiti Upravni odbor.

Iskoristili smo priliku da razgovaramo sa nekim od članova Odbora i zamolimo ih za mišljenje o najvažnijim izazovima u oblasti okoliša/životne sredine sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, kao i zašto su Strategija i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine važni za BiH. U nastavku možete pogledati intervjue sa zamjenicom ministra vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i ministricama iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Intervju sa Ljiljanom Lovrić, zamjenicom ministra u MVTEO-u, Bosna i Hercegovina

 

Intervju sa Editom Đapo, ministricom okoliša i turizma, Federacija Bosne i Hercegovine

 

Intervju sa Srebrenkom Golić, ministricom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Republika Srpska

 

Ovdje možete pročitati saopštenje za javnost sa sastanka.

Ovdje možete saznati više o projektu.