Preloader

Tehnička i stručna podrška/Lokalni partner

Početna|Team Category: Tehnička i stručna podrška/Lokalni partner

Senka Kulenović

Senka Kulenović, projektna službenica, lokalni partner: Konzorcijum Enova d.o.o. Sarajevo & Centar za energiju, okolinu i resurse - CENER 21 Trenutno na porodiljskom odsustvu

Belma Jahović

Belma Jahović, GESEP stručnjakinja, lokalni partner: konzorcijum Enova d.o.o. Sarajevo & Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Lejla Softić

Lejla Softić, komunikacijska stručnjakinja, Ciao&Ciao Agency

Nadira Berbić

Nadira Berbić, stručnjakinja za saradnju sa zajednicom, lokalni partner: konzorcijum Enova d.o.o. Sarajevo & Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Fethi Silajdžić

Fethi Silajdžić, projektni menadžer, lokalni partner: konzorcijum Enova d.o.o. Sarajevo & Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020