Preloader

Emina Kadrić

Почетна|Author archive for Emina Kadrić

Завршен ћетврти круг састанака Управљачких одбора и Управног одбора

БиХ EСAП 2030+ наставља напредовати брзим кораком – након врло интензивног периода одржавања 4. круга састанака радних група, садашњи Акциони план EСAП садржи идентификоване кључне изазове и спецификацију оперативних циљева...

Коментар на Извјештај о утврђивању обима спровођења СПУО на нивоу Брчко Дистрикта

Коментар на Извјештај о утврђивању обима спровођења Стратешке процјене утицаја на околиш на нивоу Брчко Дистрикта БиХ Паралелно с процесом израде Стратегије заштите животне средине и Акционог плана БиХ (БиХ...

Позив за достављање понуда у оквиру пројекта ЕСАП

SEI објављује позив за достављање понуда у оквиру пројекта "Израда Стратегије и Акционог плана животне средине Босне и Херцеговине“. Сврха позива је закључивање уговора о пружању услуга процјене трошкова мјера....

За унапређење животне средине је потребно повећање друштвене једнакости

У Босни и Херцеговини (БиХ), као и у осталим земљама Европе и шире, питања животне средине су тијесно повезана са питањима родне (не)равноправности, друштвене (не)једнакости и сиромаштва (GESEP). Овом приликом...

Завршен 3. циклус састанака радних група – упознајте чланове/це радних група

Израда стратегије и акционог плана околиша/животне средине за Босну и Херцеговину (БиХ ЕСАП 2030+) је дуготрајан и сложен процес у којем учествује више заинтересованих страна. Ко су они и на...

Први БиХ ЕСАП 2030+ вебинари

Током мјесеца фебруара и марта, БиХ ЕСАП 2030+ организовао је серију вебинара који покривају осам важних ЕУ области заштите околиша: Водне ресурсе; Управљање отпадом; Биодиверзитет и заштиту природе; Квалитет зрака,...

Преглед догађаја: Осврт на 2020. годину

Претходну годину обиљежиле су многе промјене на глобалном нивоу, не само због ширења пандемије, већ и повећане бриге за нашу животну средину. Током 2020. године Босна и Херцеговина је подузела...

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020