Preloader

Emina Kadrić

Početna|Author archive for Emina Kadrić

Završen četvrti krug sastanaka Upravljačkih grupa i Upravljačkog odbora

BiH ESAP 2030+ nastavlja napredovati brzim korakom – nakon vrlo intenzivnog perioda održavanja 4. kruga sastanaka radnih grupa, sadašnji Akcioni plan ESAP sadrži identificirane ključne izazove i specificirane operativne ciljeve...

Komentar na Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja SPUO na nivou Brčko Distrikta

Komentar na Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja Strateške procjene uticaja na okoliš na nivou Brčko Distrikta BiH Paralelno s procesom izrade Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana BiH (BiH...

Poziv za dostavljanje ponuda u okviru projekta ESAP

SEI objavljuje poziv za dostavljanje ponuda u okviru projekta "Izrada Strategije i Akcionog plana okoliša Bosne i Hercegovine“. Svrha poziva je zaključivanje ugovora o pružanju usluga procjene troškova mjera. U...

Za unapređenje okoliša je potrebno povećanje društvene jednakosti

U Bosni i Hercegovini (BiH), kao i u ostalim zemljama Evrope i šire, su pitanja okoliša tijesno povezana sa pitanjima rodne (ne)ravnopravnosti, društvene (ne)jednakosti i siromaštva (GESEP). Ovom prilikom smo...

Završen 3. ciklus sastanaka radnih grupa – upoznajte članove/ce radnih grupa

Izrada strategije i akcionog plana okoliša/životne sredine za Bosnu i Hercegovinu (BiH ESAP 2030+) je dugotrajan i složen proces u kojem učestvuje više zainteresiranih strana. Ko su oni i na...

Prvi BiH ESAP 2030+ webinari

Tokom mjeseca februara i marta, BiH ESAP 2030+ organizovao je seriju webinara koji pokrivaju osam važnih EU oblasti zaštite okoliša: Vodne resurse; Upravljanje otpadom; Biodiverzitet i zaštitu prirode; Kvalitet zraka,...

Pregled dešavanja: Osvrt na 2020. godinu

Prethodnu godinu obilježile su mnoge promjene na globalnom nivou, ne samo zbog širenja pandemije, već i povećane zabrinutosti za naš okoliš. Bosna i Hercegovina je tokom 2020. godine napravila važan...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020