Delegacija Bosne i Hercegovine za oblast zaštite okoliša/životne sredine u Federaciji BiH, Republici Srpskoj, Brčko distriktu BiH, i Bosni i Hercegovini je ove sedmice u radnoj misiji u Štokholmu, gdje se održava sastanak BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora. Finalizacija izrade Strategije okoliša/životne sredine se približava, te su nacrti dokumenata za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikta BiH trenutno u proceduri javnog uvida.

Fotografija: Zajednička fotografija predstavnika/-ica delegacije iz BiH, Ambasade Švedske u BiH, Štokholmskog instituta za okoliš i Enove.

U jednoj od najčišćih metropola na svijetu, Štokholmu, ministrice okoliša/životne sredine za nivo Federacije BiH i Republike Srpske, šef odjeljenja za prostorno planiranje Vlade Brčko distrikta, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH) sastali su se sa predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš (Stockholm Environment Institute – SEI) na finalnom sastanku BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora.

Sastanak Upravnog odbora BiH ESAP 2030+ uspješno okončan

Måns Nilson, izvršni direktor SEI-a, poželio je dobrodošlicu delegaciji te naglasio kako je SEI dugoročno opredijeljen da podrži održivi razvoj BiH i Zapadnog Balkana. Čestitao je nosiocima projekta na dosada urađenom poslu i sjajnim rezultatima koje su postigli.

Fotografija: Ministrica Đapo sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Ministrica Edita Đapo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, istakla je važnost Strategije i osvrnula se na trud koji je tokom dvije godine uložilo više od 600 učesnika iz javnog, privatnog, akademskog i nevladinog sektora. Javni uvid za Federalnu strategiju okoliša aktuelan je do kraja juna, a usvajanje se očekuje početkom septembra.

Fotografija: Ministrica Golić zajedno sa predstavnicama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Ministrica Srebrenka Golić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, je kazala kako je proces izrade Strategije bio vrlo izazovan, ali da joj je veliko zadovoljstvo što je upravo Švedska pružila svoju podršku Bosni i Hercegovini ka kandidaturi za ulazak u Evropsku uniju. U kontekstu klimatskih promjena, upravljanja otpadom i ostalih oblasti zaštite okoliša/životne sredine, Bosna i Hercegovina ima prostor za učenje iz dobrih praksi koje se primjenjuju u Švedskoj, ali i da je mentalitet baziran na razvoju i budućnosti od krucijalne važnosti. Javni uvid Strategije za zaštitu životne sredine će trajati do polovine augusta, a javna rasprava će se održati 19.07.2022. godine.

Fotografija: Predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH

Edin Zaimović, šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, se zahvalio svim interesnim stranama na posvećenom pristupu te obavijestio prisutne da je javni uvid zakazan za Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta zakazan za 06.07.2022. godine.

Fotografija: Predstavnici MVTEO tokom sastanka

Mirza Hujić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH g. Staše Košarca (MVTEO BiH) je kazao da se radi o opsežnom dokumentu koji je rezultat rada velikog broja učesnika i da se nada nastavku podrške Švedske u implementaciji mjera Strategije. Borislav Bojić, savjetnik ministra g. Staše Košarca (MVTEO BiH), je istaknuo kako je primijenjeni participativni pristup u izradi Strategije bio ključan i činjenicu da će Strategija zaštite okoliša/životne sredine najviše doprinijeti građanima i budućim generacijama.

Eva Gibson Smedberg, šefica Odsjeka za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u BiH, je izrazila svoje oduševljenje postignutim rezultatima i naglasila kako ovaj projekat može biti dobar primjer za pripremu strategije u kompleksnim sredinama kao što je BiH. Potvrdila je namjeru Švedske da podrži BiH u postizanju održivog razvoja u budućnosti. Renata Abduzaimović, program menadžerica u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, istakla je značaj Strategije za konkretan progres BiH u oblasti zaštite okoliša, a samim time i za napredak Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropskoj uniji. Voditelj projekta, Bernardas Padegimas, se osvrnuo na prethodne dvije godine rada na ovom važnom projektu za razvoj Bosne i Hercegovine sa riječima: „Mnogo je bogatstava u Bosni i  Hercegovini, ali i mnogo posla koji je potrebno odraditi“.

Sastanak u sjedištu Sida-e

Fotografija: Sastanak u prostorijama Sida-e

Nakon uspješno održanog sastanka BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora, delegacija je posjetila Švedsku međunarodnu agenciju za razvojnu saradnju (The Swedish International Development Cooperation Agency –  Sida) kako bi razgovarali o finalnim koracima i zaključcima na projektu izrade Strategije zaštite okoliša za Bosnu i Hercegovinu za period 2022.-2032.  Delegaciju je dočekala Marie Ottosson, zamjenica generalnog direktora Sida-e, koja je iskazala zadovoljstvo dosadašnjim uloženim naporima te istaknula da će nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini u daljnjim aktivnostima.

Nova saznanja i razmjena iskustava u Hammarby Sjöstadsverk

Fotografija: Predstavljanje aktivnosti Hammarby Sjöstadsverk.

Pored održanih sastanaka, delegacija BiH je imala priliku posjetiti jedan od vodećih svjetskih objekata za istraživanje i razvoj u tehnologiji tretmana vode – Hammarby Sjöstadsverk. Prisutnima je predstavljen Smart City Sweden (platforma za održivi razvoj gradova) kao i metode švedskog urbanog planiranja, uključujući otpad, otpadne vode i energetsku infrastrukturu. Osim toga, razgovaralo se i o cirkularnosti u pametnim gradovima kao i o potencijalnim prednostima i nedostacima istog. Učesnici su sastanak završili sa mnogo novih informacija i saznanja. Možete pristupiti virtualnoj posjeti Smart City Sweden putem ovog  linka, uključujući i Hammarby Sjöstadsverk.

Završetak radne posjete i naredni koraci

Radna misija je uspješno zaključena sa snažnom motivacijom za zajedničko djelovanje u zaštiti bogatstava širom Bosne i Hercegovine i za praćenje stopa razvijenih zemlja koji su lideri u ovoj sferi.

Ministrice okoliša/životne sredine za nivo Federacije BiH i Republike Srpske, šef odjeljenja za prostorno planiranje Vlade Brčko distrikta, te predstavnici MVTEO BiH su se zahvalili poreskim obveznicima i Švedskoj te su kazali da bez njihove podrške ne bi postigli ovakav uspjeh u kreiranju sveobuhvatne Strategije za zaštitu okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu slijedi niz aktivnosti kako bi se projekat BiH ESAP 2030+ uspješno okončao. Kako je i ranije navedeno, u toku su aktivnosti javnog uvida (o nacrtima Strategije i nacrtima strateške studije/izvještaja – SPUO). Po završetku ovog procesa, očekuje se usvajanje konačnog teksta Strategije za Federaciju BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, kao i SPUO. Ovi dokumenti će, u končanici, predstavljati sastavni dio Strategije zaštite okoliša/životne sredine BiH.

O projektu

Projekat ESAP 2030+ predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Švedske u BiH na molbu za pomoć u izradi strategije okoliša i akcionog plana za cijelu BiH, sa strategijama i akcionim planovima za sva četiri nivoa, koju su ovoj ambasadi uputili nadležni organi na nivou BiH, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD BiH).

Priprema ESAP-a BiH 2030+ povjerena je Štokholmskom institutu za okoliš (SEI), a usvajanjem ovog dokumenta, nadležne institucije će dobiti ključni instrument za postizanje održivosti okoliša i unapređenje zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj BiH.

Više informacija na: https://esap.ba