Preloader

Članovi/ce Upravnog odbora

Početna|Team Category: Članovi/ce Upravnog odbora

Gilles Rebattet

Gilles Rebattet, šefica Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu Delegacije EU u BiH, (posmatračica)

Torgny Svenungsson

Torgny Svenungsson, direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju u BiH, (posmatrač)

Olivera Dragutinović

Olivera Dragutinović, šefica odjeljenja, članica UO, BD BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Brčko distrikt BiH (BD BiH)

Srebrenka Golić

Srebrenka Golić, ministrica, članica UO, RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

Edita Đapo

Edita Đapo, ministrica, članica UO, FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH

Staša Košarac

Staša Košarac, ministar, član UO, BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020