Preloader

Video i webinari

Početna|Kategorija: Video i webinari ( Page 2 )

ESAP Webinar: Kroz prizmu društvene jednakosti do bolje politike zaštite okoliša/životne sredine?

    Tokom narednog ESAP webinara biti će predstavljena povezanost društvene jednakosti i zaštite okoliša/životne sredine. Uz relevantne primjere iz evropskog konteksta, ispitujemo šta su prednosti sagledavanja pitanja društvene jednakosti...

Kako se možete uključiti u aktivnosti na izradi ESAP-a?

U nastojanju da osiguramo participativan i inkluzivan pristup izradi ESAP-a, pozivamo sve zainteresirane strane koje imaju znanje i iskustvo povezano sa problemima u oblasti okoliša i njihovim rješavanjem. Participativni pristupi...

Prvi BiH ESAP 2030+ webinari

Tokom mjeseca februara i marta, BiH ESAP 2030+ organizovao je seriju webinara koji pokrivaju osam važnih EU oblasti zaštite okoliša: Vodne resurse; Upravljanje otpadom; Biodiverzitet i zaštitu prirode; Kvalitet zraka,...

Pregled dešavanja: Osvrt na 2020. godinu

Prethodnu godinu obilježile su mnoge promjene na globalnom nivou, ne samo zbog širenja pandemije, već i povećane zabrinutosti za naš okoliš. Bosna i Hercegovina je tokom 2020. godine napravila važan...

Dalila Ahmetović, predsjednica Asocijacije mladih Roma, govori o problemima hemikalija i buke

Jedna od neizbježnih posljedica modernog društva je svakodnevna izloženost velikoj količini buke i opasnih hemikalija. Dalila Ahmetović, predsjednica Asocijacije mladih Roma "AKSIOM", navodi da je važno biti svjestan ovog problema...

Glumac Mario Drmać govori o pitanjima upravljanja otpadom u BiH

Jedan stanovnik/ca BiH godišnje proizvede oko 353 kg otpada, a deponovanje otpada u BiH je i dalje daleko od standarda razvijenih zemalja. Zato je povećanje reciklaže otpada i smanjenje količine...

Pjevačica Marija Šestić govori o pitanjima upravljanja resursima u BiH

Upravljanje prirodnim resursima podrazumijeva upravljanje resursima kao što su zemljište, šume, jestive, ljekovite i aromatične biljke, lov na divljač, mineralni resursi. Marija Šestić kaže da je razumijevanje ograničenosti i ugroženosti...

Novinarka Emela Burdžović Slipičević govori o vodi i upravljanju vodom

U poređenju sa velikim brojem evropskih zemalja i šire, BiH raspolaže sa značajnom količinom vodnih resursa. Voda predstavlja ključnu komponentu socijalnog, ekonomskog i ekološkog razvoja i zato je očuvanje naših...

Dijana Tepšić, osnivačica i urednica portala ultra.ba, naglašava važnost biološke raznolikosti

Bosna i Hercegovina je jedna od Evropskih zemalja sa najvećom biološkom raznolikošću. Procjenjuje se da oko 30% endemične flore Balkana, odnosno 1800 vrsta, živi upravno na području BiH. Dijana Tepšić,...

Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka, govori o upravljanju okolišem u BiH

Trenutno BiH ima veoma fragmentiranu i složenu strukturu institucija odgovornih za pitanja okoliša. Stoga  BiH ESAP 2030+ ima za cilj ojačati sisteme upravljanja okolišem kroz izradu strategija zaštite okoliša. Aleksandar...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020